Skip to content
Duurzaamheid sustainability

Duurzaamheid

Wij hebben ons ertoe verbonden al onze tubes tegen 2025 recycleerbaar te maken.

 

 

De oplossing van Signal, een nieuwe recycleerbare tube

De milieu-impact van plastic op de planeet heeft ons doen nadenken over de materialen die we willen gebruiken voor de productie van onze tandpastatubes.

Daarom hebben wij een recycleerbare tube ontwikkeld en brengen wij deze op de markt. Om het effect van deze verandering zo groot mogelijk te maken, hebben wij ze toegepast op ons grootste assortiment: Signaal Integrale 8. Het is de bedoeling deze tube tegen 2025 op al onze producten uit te rollen.

 

 

Signal legt vast

We hebben maar één planeet en bij Signal weten we dat we die moeten beschermen.

Daarom heeft Unilever, het moederbedrijf van Signal, ambitieuze doelen gesteld voor het gebruik van kunststoffen. Tegen 2025 willen wij:

-        Alleen recycleerbare, herbruikbare of composteerbare verpakkingen produceren

-        Het gebruik van nieuw plastic in onze verpakkingen met de helft verminderen

-        Meer plastic verpakkingen inzamelen en sorteren, dan wat wij produceren

 

wittere tanden poetsen elke

Innovatie, beter voor de wereld om u heen

Elk jaar worden miljarden tubes tandpasta weggegooid. Wij wisten dat wij moesten ingrijpen en onze toezeggingen moesten nakomen om de gevolgen voor onze samenleving, ons milieu en toekomstige generaties te beperken.

Hoe het werkt